четвртак, 4. јул 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИУ току школске 2018/19. године одржане су 4 седнице Ученичког парламента.

Ученички парламент био је укључен у доста активности у школској 2018/2019., а све у циљу подизања културно-образовног и васпитног нивоа ученика:

- На почетку школске године  конституисан је Ученички парламент избором представника свих одељења, избором Председника и његовог заменика. Такође је изабран представник Парламента за Школски одбор;

- изложен је и једногласно усвојен предлог плана рада Парламента за школску 2018/2019. годину;

- планиран и основан је блог Ученичког парламента повезан са званичним сајтом школе;

- планирано је и спроведено је учешће на Сајму књига у Беoграду и то активно кроз разговор са писцима и припреми извештаја са Сајма;

- обележен је Дан школских библиотека;

- планирано и спроведено је обележавање Дана примирја у Првом светском рату;

- планиран и спроведен је мини концерт ученика школе;

- планиране су и  друге активности које нису реализоване (посета позоришној представи у неком од београдских позоришта, прикупљање донација за куповину озвучења у школи, предавања на тему Болести зависности...), а које су остављене за реализацију у наредној школској години;

- више пута разматрани су односи наставника и ученика и процењени као изузетно коректни;

- анализиран је школски успех на крају првог полугодишта као и трећег тромесечја и предлагане су мере за унапређење тренутног стања;

- предочен је Извештај о самовредновању квалитета рада установе;

- предочен је Извештај о остварењу Годишњег плана рада установе;

- планирано и спроведено је обележавање Дана планете Земље низом сукцесивних активности (припрема и излагање плаката, снимање и представљање филма на тему заштите животне средине, презентација у холу школе за све ученике,  као и чишћење школског дворишта)  

Као и претходних година Парлмент не би могао да реализује своје идеје без добре сарадње са одељенским старешинама и ученицима школе.

Координатор: професор Татјана Савић

Нема коментара:

Постави коментар

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

У току школске 2018/19. године одржане су 4 седнице Ученичког парламента. Ученички парламент био је укључен у доста активности у шк...